Pages

Mengenal Pecahan

1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.
 
2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.
 
3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya
    adalah sama;
 
    Contoh: , ,  dan sebagainya.
 
4. Bahagian-bahagian pada pecahan:
 
a)     Pengangka - angka yang terletak di atas
 
b)     Penyebut - angka yang terletak di bawah

5. Jenis-jenis pecahan:
 
    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        Contoh: ,
 
    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
         Contoh: ,
 
    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
          Contoh:  setara dengan
 
    (iv) Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.    
          Contoh: ,
 

0 comments:

Post a Comment